Turkish Arabic English

Ambalajlı fabrika yemlerinin depolanacağı yerler ve depolama açısından dikkat edilmesi gerekli noktalar

 • Depo kuru(rutubetsiz),serin ve aydınlık olmalıdır.

 • Deponun zemin ve yerleri dezenfeksiyona ve böcek ilaçlamasına elverişli olmalıdır.

 • Depoda böceklere kemirgenlere, kuşlara barınma olanağı sağlayacak yarık ve çatlaklar bulunmamalı ve bu zararlıların depoya girişi pencerelere tel, kapıların altına eşik konularak önlenmelidir.

 • Depoya çatıdan yağmur, kar girmemeli, su sızıntısı olmamalıdır.

 • Deponun iç ve dış duvarları kireçle badana yapılamış olmalıdır.

 • Depoya yeni yem gelmeden önce eski yem atıkları temizlenmelidir.

 • Depoya yeni gelen yemler eski yemlerle karıştırılmamalı, öncelikle eski yemler kullanılmalıdır.

 • Yem çuvalları tahta ya da demir ızgaralar üzerine istiflenmeli, istifler ile duvar ve istif sıraları arasında en az 30 cm aralık bırakılmalıdır.

 • İstiflerde üst üste bulunacak çuval sayısı toz yemlerde 5'ten, pelet yemlerde 7’den fazla olmamalıdır.

 • Nakliye sırasında açılmış, ıslanmış çuvallar ayrılmalı ve değerlendirilebilecek durumlarda olanlar öncelikle kullanılmalıdır.

 • Yem depoda kaldığı sürece sık sık (en uzun 15 gün aralıklarla) kontrol edilmelidir.

 • Depoya bozulmuş yemler konmamalı, depoda ilaçlı tohum, zirai ilaç ve gübre bulundurulmamalıdır.